I Arvika
- strövtåg, möten och infall i en jubilerande stad
 
En tidsbild av dagens Arvika med blickar framåt och bakåt i tiden med anledning av stadens 100-årsjubileum, vilket firas under 2011.
 
Skriven av Tomas Nilsson och Jan Sandström med ett rikligt bildmaterial av Eva Larsson, Tomas Nilsson m. fl..

Utgiven av Arvika kommun.
 
Ur bokens inledning:
 
För bortemot en miljard år sen krockade några delar av jordskorpan strax hitom det som nu är norska gränsen. Berggrunden tänjdes och några gamla sprickor i nord-sydlig riktning utvidgades. En av dem blev Gillbergadalen.
Glafsfjorden kom till när vatten fylldes på mellan istiderna. Efter den senaste kom människan. Hon kom söderifrån kan vi tro. Till fots till en början. Men så småningom i farkoster. Med båt då vattnet låg öppet. Med dragdjur och släde när vintern gjorde sjön än mer farbar.
När medeltidens pilgrimer vallfärdade till Nidaros tog de vägen uppåt, via Gillbergadalens sjöar, fjordar och flagor till Sulvik, där sjöns bördor av människor och deras ting skulle över till Ränken, Hugn och vidare uppåt. Sulvik var därmed tidigt befolkat. Likaså fanns en bosättning innanför det märkliga sundet där ett inlopp, knappt femtio meter brett, ledde in till ett par åmynningar på andra sidan viken. Bosättningen var stor nog för att ha namnet Arvika, redan i tidig medeltid. Och stor nog för att härjas och brännas av kung Håkon Håkonsson på tolvhundratalet.
I fredligare tider befanns platsen god för en ny stad enligt Kungl. Majt:s befallning år 1811. Den nedgick dock tio år senare till köping. Men hundra år efter det första försöket var orten blomstrande nog att bli stad på nytt.
Och nu, efter ännu ett sekel, vad är staden nu? Följ med så får du se.
 
Boken kostar 250 kr inkl moms och  finns att köpa hos:
Bokia, Storgatan 23, 671 31  Arvika
Bokträdet,  Storgatan 31, 671 31  Arvika
 
Den kan också beställas för postleverans för samma pris plus porto från
ET Reportage HB
Kolonigatan 5
671 50  Arvika
0570-71 16 40
et.reportage@telia.com

eller från Bokbörsen